29MayisOkullari_Dikey_Renkli

İzmir/Bayraklı Anaokulu

29 Mayıs Okulları Bayraklı Anaokulu

 

BAŞARININ TEMELLERİ ANASINIFIMIZDA ATILIYOR..

Okul öncesi eğitimi hiç kuşkusuz yaşadığımız çağda çocuklarımızın olmazsa olmazı. Okul öncesi eğitim çocukları ilkokula hazırladığı gibi bir yandan da zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerinin göz önüne alındığı 29 Mayıs Bornova Anasınıfında öğrencilerimiz sağlam temellerle geleceğe hazırlanıyor.

YAŞANTISAL VE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİ

Oyun çocukların evrensel dilidir. Oyun doğal yaşamı ve formel bilgi kaynaklarını bir araya getirir. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ve dünyayı keşfederler. Küçük çocukları tanımlayan en karakteristik özelliklerden birisi “meraklı” oluşlarıdır. Çocuklar meraklarını gidermek için çevreleriyle etkileşim içinde bulunurlar. Dokunurlar, tadına bakarlar, sesini çıkarmaya çalışırlar, atarlar, tutarlar, çevirirler, açarlar, kaparlar vb. çeşitli fiziksel deneyimlerde bulunurlar. Ayrıca konuşurlar, dinlerler, sorular sorarlar, gözlerler, taklit ederler vb. çeşitli zihinsel deneyimlerde bulunurlar. Bütün bu deneyimler çocuğun davranış dağarcığını ve bilgi dünyasını zenginleştirir, derinleştirir. Oyun, çocuğun pek çok yaşamsal deneyimleri kazanılabildiği etkin bir öğrenme ortamıdır. Oyun aracılığıyla çocuk dünyayı anlamlandırır, aynı zamanda kendi dünyasını kurgular.

Bu sebeple okulumuzun okul öncesi eğitim programı özgün olarak hazırlanmakta ve çocuklarda kalıcı öğrenme sağlaması için yaşantısal ve proje tabanlı öğrenme yöntemi tercih edilmektedir.

SEVGİ VE OYUNLA ÖĞRENMEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Bünyemizde kullanılan tüm eğitim programları çocukların gelişimsel düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK VE KALICI HALE GETİRMEK

Eğitim programı içinde kullanılan materyallerin çocukların işitsel, görsel, şekil zemin, görsel bütünleme, hızlı düşünme, koordinasyon sağlama, ifade ve alıcı dilini destekleyen, dokunabildikleri deneyimlemelerine olanak veren materyallerden seçmeye özen gösteriyoruz.

YABANCI DİLİN ÖNEMİ

İngilizceyi anaokulunda öğrenmeye  başlayan çocukların ana dil ve hedef dil arasındaki kültür farklılıklarını tecrübe etmesi dil kavramının varlığını küçük yaşta benimsemesine sebep olmaktadır. Bu sebeple erken yaşta başlanan ikinci yabancı dil eğitiminin öneminin 29 Mayıs Bornova Anasınıfı olarak farkında olduğumuzu, yabancı dil öğrenimine verdiğimiz ağırlık ile göstermekteyiz. Küçük yaş gruplarımıza haftada  9 saat İngilizce, büyük yaş gruplarımıza ise 9 saat İngilizce ve 1 saat Almanca dersi vermekteyiz. İngilizce derslerimizde bütün yönergeler hedef dilde verilmekte ve öğrencilerimizin de  hedef  dili içselleştirmeleri sağlanmaktadır. İngilizceyi yaşamlarından bir parçaymış gibi görmeleri hedeflerimiz arasındadır. Sınıf içi öğretmen-öğrenci etkileşimi hedef dilde sağlanmaktadır. Öğretmen, yönergeleri hedef dilde vererek mimik ve canlandırmalar ile destekler. Sene boyu öğrencilerimiz bir çok cümle yapısına hakim olurlar ve sınıf içi diyaloglar hedef dilde gerçekleştirilir.

İlk dönem ana hatlarıyla işlenen konu başlıkları ikinci dönem genişletilerek açılmaktadır. Ayrıca küçük yaş gruplarının dikkat aralıklarının 15 dakika olduğunu göz önünde bulundurarak bir ders saati içerisinde çeşitli aktivitelere başvurmaktayız. Ders içerisinde kullandığımız yöntemler grup aktiviteleri, ikili performans ve bireysel çalışmadır. Farklı bilişsel özellikleri göz önünde bulundurarak bu aktivitelerimizi derslerimizde kullandığımız şarkılarla, interaktif oyunlarla, video kullanımıyla, çeşitli kuklalarla, posterlerle ve drama  teknikleriyle yürütmekteyiz. Yaz tatili ve ara dönem tatilinde öğrencilerimizin İngilizce becerilerini unutmamaları adına İngilizce şarkı CD’leri ve çalışma kağıtları verilmektedir. Öğrencilerimiz eğlenceli şarkılar ile evde de İngilizcelerini pekiştirme şansı bulurlar.

29 Mayıs Bornova İlkokulunda Almanca derslerimiz okul öncesi (5 yaştan itibaren)  1 saat, 1,2, 3 ve 4. Sınıflarımızda ise haftada 2 saat olarak görülmektedir.    Okul öncesi ve 1. Sınıfta Almanca dersi; kelime, oyun, şarkı, film, boyama, kes-yapıştır ve canlandırma tekniği ile işlenmektedir.

SPOR GELİŞİMİN TEMEL TAŞLARINDANDIR

Spor, çocukların bedensel gelişimi kadar kişilik gelişimini de destekleyen bir eğitim alanıdır. Her hafta uzman öğretmenlerle çocuklarımız jimnastik dersinde beden gelişimlerini desteklerken aynı zamanda özgüven, sosyal yaşam becerileri de bu sayede desteklenmektedir.

SANAT VE ÇOCUK AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR

Her çocuk içindeki sanatsal potansiyel ile doğar önemli olan potansiyelinin ilgileri doğrultusunda desteklenmesidir. Yaratıcı drama, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile çocuklarımızın farkındalıklarını arttırıyoruz.

DİLLER EĞİTİMİ

Okul öncesi programımızda İngiliz ce Almanca dil eğitimi mevcuttur. Dil eğitimimizde çocukların temel sözcükleri öğrenmesi, karşılıklı diyalog kurabilmesi, duyduğunu anlaması ve ifadeleri doğru kullanıyor olması hedeflenmektedir. Yabancı dil ile çocuklar entelektüel bir gelişim kazanmayı hedeflemekteyiz.

MATEMATİK ÖĞRENİMİ

Erken çocukluk   döneminde sayılarla tanışan matematik öğrenimini algısının oluşmasında kritik bir yaş dilimi olan okul öncesi gruplarında çalışmalarımız matematik materyalleri kullanılarak durağan çalışmalardan uzak, çocuğun öğrenme isteğini destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır.

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

Doğa ile iç içe sorgulayan bilen, araştırmacı, deney ve bilimsel çalışmalara istekli çocuklar yetiştirmek, üreten nesiller oluşturmak için bilim temelli bir program uygulanmaktadır.

ARAŞTIRIYORUM ÖĞRENİYORUM ATÖLYESİ

Çocukların araştırmayı öğrenmesi farklı kültür ve sanat dallarını öğrenmesi aynı zamanda aile katılımı ile oluşan sunum çalışmalarının çocuk tarafından sunumunun yapılması ile oluşan atölye çalışmamızda her çocuk eğitim dönemi içinde, ülke ve özellikleri-sanat dalı, sanatçı biyografisi sunarak çalışmasını tamamlamaktadır.

SATRANÇ ATÖLYESİ

Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;

Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar. Dikkati geliştirir; oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır. Öngörüyü geliştirir.

BİLGİSAYAR ATÖLYESİ

Teknoloji çağında olan çocuklarımıza teknolojiyi doğru ve etkin kullanmayı öğrenir. Yaşına uygun hazırlanmış olan müfredat doğrultusunda temel eğitimi alan öğrencilerimiz ilkokula geçtiklerinde birçok programı kullanmayı öğrenmenin yanında basit aşamayla başladıkları robot çalışmalarıyla da kendilerini geliştirme imkanını yakalamaktadırlar.

PORTFOLYO SUNUMLARI

Portfolyo günlerinde geleneksel anlamda çocukları değerlendirmek yerine, öğrenme sürecine aileyi de dahil ederek okulda neler yapıldığı oyun yolu ile ailelere sergilenir. Aileler birebir katıldıkları portfolyoda çocuklarının gelişimini ve öğrenmelerini gözlemleme fırsatı bulur.

BESLENME

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan menümüz okul mutfağında tamamen hijyenik koşullarda, günlük olarak hazırlanır. Titizlikle oluşturulan yemek listeleri her ay düzenli olarak veliye gönderilir ve web sayfamızda yayımlanır.

ULAŞIM

Öğrencilerimizin okula ulaşımı 17-27 öğrenci kapasiteli, periyodik bakımları yapılmış ve denetlenmiş servis araçlarıyla yapılır. Servis araçlarımız Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olarak donatılmıştır. Tüm servislerimizde hostesler görev yapmaktadır. Servislerimiz, verilen adresten öğrencileri alarak ders başlangıcından önce okula varacak şekilde planlanır.